Mağaralar

Mağaralar

Kocain Mağarası
Kocain Mağarası
Kocain Mağarası
Kocain Mağarası

Kocain Mağarası Ziyaret Saatleri : 

Ziyaret gün ve saat kısıtlaması yoktur.

Kocain Mağarası Çalışma Günleri : 

Her gün ziyarete açıktır.

Kocain Mağarası Giriş Ücreti : 

Ücretsiz

Kocain Mağarası anıtsal sarkıt ve dikitleri ile tabiat tarihini, tarih öncesi buluntuları ve okunabilen yazıtlarıyla da Antalya ile çevresinin tarih ve arkeolojisini yansıtan en önemli mağaralardan bir tanesidir. İlk kez 1919 yılında keşfedilen mağaradaki arkeolojik araştırmalar 1946 yılından sonra çeşitli dönemlerde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Prehistorya Bölümü'nden Prof. Dr. İ. Kılıç KÖKTEN tarafından yapılmıştır. Speleollojik yönden ilk araştırması ise 1972 yılında Dr. Temuçin AYGEN ekibi ve Fransız mağaracılar tarafından gerçekleştirilmiştir. İçinde bulunan dev sarkıt-dikitler ve kar beyazı oluşumları ile doğa harikası olan mağaranın giriş ağzı yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 75 metre genişliğindedir. Uzunluğu ise 633 metre olup ana hatlarıyla iki büyük salondan oluşmakta, tavan yüksekliği yer yer 80 metreye varmaktadır. Prehistorik Dönem'den Bizans Dönemi'ne kadar bölge arkeolojisine ışık tutan mağaranın okunabilen yazıtlarından erken Hıristiyanlık döneminde de dinsel bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak: "Kocain Mağarası", Antalya Mağaraları, T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2015)